Ciąża

 

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania            w zakresie promocji zdrowi Badania diagnostyczne             i konsultacje medyczne
1 2 3
Do 10. tygodnia ciąży lub    w chwili pierwszego zgłoszenia się 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Badanie gruczołów sutkowych.

4. Określenie wzrostu, masy ciała i wskaźnika BMI.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

7. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie.

8. W przypadku opieki sprawowanej przez  położną obowiązkowa konsultacja lekarza położnika.

9. Zebranie danych dotyczących zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych, w tym spożywania alkoholu i innych używek.

1. Grupa krwi i Rh, o ile ciężarna nie posiada odpowiednio udokumentowanego badania grupy krwi.

2. Przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych.

3. Morfologia krwi.

4. Badanie ogólne moczu.

5. Badanie cytologiczne, o ile nie było wykonane wciągu ostatnich 6 miesięcy.

6. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami ryzyka GDM.

7. Badanie VDRL.

8. Zalecenie kontroli stomatologicznej.

9. Badanie HIV i HCV.

10. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), o ile ciężarna nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG sprzed ciąży.

11. Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM), o ile ciężarna nie chorowała lub nie była szczepiona lub w przypadku braku informacji.

12.Oznaczenie TSH

11–14 tydzień ciąży 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Pomiar masy ciała.

4. Ocena ryzyka ciążowego.

5. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia

Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).
15–20 tydzień ciąży 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Pomiar masy ciała.

4. Ocena ryzyka ciążowego.

5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu

18–22 tydzień ciąży   Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP
21–26 tydzień ciąży Rozpoczęcie edukacji przedporodowej  
21–26 tydzień ciąży 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Ocena czynności serca płodu.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

7. W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika (24–26 tydzień ciąży).

1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w24–26 tygodniu ciąży) – trzypunktowe oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo), po 1 i 2 godz. od podania glukozy.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).

4. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM).

27-32 tydzień ciąży 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Ocena czynności serca płodu.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).

4. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

5. W przypadku występowania wskazań – po-danie immunoglobuliny anty-D (28–30 ty-dzień ciąży).

33-37 tydzień ciąży 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena wymiarów miednicy.

4. Ocena czynności serca płodu.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

6. Ocena ruchów płodu.

7. Badanie gruczołów sutkowych.

8. Pomiar masy ciała.

9. Ocena ryzyka ciążowego.

10. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.

11. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Badanie antygenu HBs.

4. Badanie HIV.

5. Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących (35–37 ty-dzień ciąży).

6. Badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia

38-39 tydzień ciąży 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena ruchów płodu.

4. Ocena czynności serca płodu.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

6. Pomiar masy ciała.

7. Ocena ryzyka ciążowego.

8. Propagowanie zdrowego stylu życia.

9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika.

1. Badanie ogólne moczu.

2. Morfologia krwi.

Niezwłocznie po 40. tygodniu ciąży 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena ruchów płodu.

4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5. Pomiar masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Przy prawidłowym wyniku KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu – kolejne badanie za 7 dni, z ponownym KTG i USG. W trakcie tej wizyty należy ustalić datę hospitalizacji, tak aby poród miał miejsce przed końcem 42.tygodnia. W przypadku odstępstw od normy – indywidualizacja postępowania.

1. Badanie KTG.

2. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

[na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej]

Drogie Pacjentki , w obliczu aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, wprowadziłem dodatkowe środki bezpieczeństwa: wyposażyłem recepcję, pomieszczenia socjalne i łazienki dla Pacjentek i personelu w certyfikowane dezynfekujące płyny antybakteryjne. Rozszerzyłem również procedury dezynfekcji powierzchni i wyposażenia gabinetów oraz te dotyczące strojów ochronnych personelu.

Wprowadziłem także poniższe zasady, proszę wszystkie Panie o ich przestrzeganie:

  • Podczas telefonicznego umawiania wizyty proszę o informacje, które upewnią mnie , że Pacjentka nie miała w ostatnim czasie kontaktu z osobami znajdującymi się pod nadzorem sanitarnym bądź zdradzającymi objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem: jak gorączka, kaszel, duszność, ogólne osłabienie, bóle mięśni.
  • Na umówioną wizytę należy przychodzić bez osób towarzyszących i dokładnie o wyznaczonej porze – dzięki temu w poczekalni będzie przebywała tylko jedna Pacjentka . Wizyty umawiane są z zachowaniem odstępów czasowych ułatwiających przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich powierzchni w gabinecie zabiegowym oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych.
  • Po wejściu do gabinetu należy dokładnie zdezynfekować ręce środkiem dostępnym w recepcji, a następnie umyć je w łazience. W trakcie dezynfekcji rąk oraz przy recepcji należy pozostać we własnej maseczce.
  • Przed wizytą prosimy o podpisanie specjalnej zgody na badanie, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
  • Wspomniane wyżej procedury mogą powodować, że wizyta w gabinecie trwać będzie dłużej niż zwykle, w związku z tym proszę o zarezerwowanie na nią więcej czasu.

Dziękuję !